Jak vybrat požární dveře

 
 
 
Úvod > Jak vybrat požární dveře
 

Protipožární dveře - potřebujete se zorientovat?

Jaké protipožární dveře hledáte?

Protipožární dveře jsou dveře, jejichž úkolem je určitou dobu odolávat požáru, respektive zabránit jeho přechodu přes požární uzávěr.

Základem každých protipožárních dveří je jejich specifikace, kterou určuje kód požární odolnosti . Např. EI30 (EW30) D3 -C, na jehož základě Vám umíme nabídnout správný typ co se týče typu materiálu ze kterého jsou dveře zhotoveny a stejně jeho vlastnosti.

Z tohoto kódu je zřejmé, jakou odolnost dveře musí obsahovat. Na jedné straně je to časový údaj a rovněž údaj EI a číselná hodnota (bránící šíření tepla) případně EW a číselná hodnota (v minutách) omezující šíření tepla.

Základem je druh použité konstrukce, o které nám říká označení D3 (dřevěné), D2 (dveře zhotovené z hořlavých i nehořlavých materiálů) a D1 ocelové (zhotovené výhradně z nehořlavých mat.). V praxi to znamená, že pokud máte podle požární specifikace kód EI30 D3, můžete použít protipožární dveře dřevěné, ale pokud vzhledem k umístění dveří a frekvenci otevírání případně frekvetovanému průchodu (mechan. poškození apod.) je vhodnější použití ocelových (D1), doporučujeme ocelové. Ty splňují i ​​parametry dřevěných. Neplatí to však opačně. Tzn., pokud máte v projektu při specifikaci materiálu kód D1, nevíte tyto dveře nahradit D3, tedy dřevěnými - při následné kolaudaci by Vám tyto dveře neuznali.

 

Protipožární dveře

Dřevěné protipožární dveře EI EW 30 D3-C máme certifikované i do původní zabetonované zárubně tzn., že není nutné měnit původní zárubeň hlavně pokud rekonstruujete a víte ušetřit na ceně protipožárního uzávěru. Stejné platí i při našich ocelových požárních dveřích EI EW30 D1 - C, které víte osadit do zabetonované původní zárubně. Platí ale důležité pravidlo, že zárubeň musí být v mezích kolmosti a to + - 2mm / 2000mm. Při větším prohnutím hrozí, že dveře do zárubně neosadíme, protože z dveří nelze upravovat horní falc, zužovat šířku a pod. Jediná možná úprava (a to pouze u dřevěných PO dveří) je jejich skácení odspodu do 20mm.

Součástí požárních uzávěrů bývá obvykle zavírací zařízení - samozavírač, který slouží na korektní uzavření požárních dveří / uzávěru. Musí být samozřejmě funkční, a mít požární certifikát.

Protipožární uzávěry se dělí na uzávěry:

    EI - bránící šíření požáru (dříve PB) - Sleduje se u nich přímo povrchová teplota na straně odvrácené od požáru.
    Tyto prvky splňují přísnější požadavky na požární bezpečnost a proto mohou být použity i tam, kde jsou požadovány uzávěry EW. Instalují se zpravidla při vstupech do chráněných únikových cest.
    EW - omezující šíření požáru (dříve PO) - Sleduje se množství sálavého tepla, vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru v určené vzdálenosti.
    S - kouřotěsné, proti průniku kouře (dříve K)
    C - požární uzávěry s funkčním vybaveným zavíracím, samozavíracím nebo odblokovacím mechanismem (dříve s)

Protipožární uzávěry se podle bodu 1) a 2) zařazují do stupnice:
15, 30, 45, 60 a 90 minut
na základě provedených zkoušek

Druh použité konstrukce z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování použitých stavebních hmot se vyjadřuje písemnou značkou D1, D2, D3

Provádíme kontroly požárních uzávěrů podle VYHLÁŠKY č. 478/2008 Z.z. Ministerstva vnitra Slovenské republiky.